796-616-515 arekdyrka@gmail.com
ANTENA ROZSZERZAJĄCA ZASIĘG 4G
Poprawa jakości połączenia z operatorem sieci

BARDZIEJ EFEKTYWNE DZIAŁANIE UrządzeŃ 4G

Nadawcza i odbiorcza antena do sygnałów 3G/LTE/4G do rozszerzenia zasięgu i poprawienia przepływności. Antena może zostać podłączona bezpośrednio do routera 3G/LTE/4G lub do nadawczej anteny wewnętrznej. W tym ostatnim przypadku, urządzenia używające sieć będą miały poprawiony zasięg bez potrzeby wysokiego zużywania mocy, oszczędzając w ten sposób baterię oraz chroniąc użytkownika przed promieniowaniem.

Cechy wyróżniające:

  • Bardziej wydajne mobilne urządzenia 4G
  • Szeroki zasięg częstotliwości
  • Estetyczny design
  • Zoptymailzowana charakterystyka promieniowania w Uplink i Downlink

Główna charakterystyka:

  • Wysokiej jakości antena wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
  • Układ scalony zapobiega zmianom specyfikacji i zapewnia jakość mechaniczną.
  • Łatwy montaż na balkonach oraz elewacjach budynków. Nie wymaga konserwacji.
  • Bez użycia prądu.