796-616-515 arekdyrka@gmail.com

mac_kwadratOd 1 lipca 2015 roku Regionalny System Ostrzegania zostanie rozszerzony o możliwość otrzymywania komunikatów dotyczących istotnych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia mieszkańców we wszystkich kanałach Telewizji Polskiej dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej oraz za pomocą sms-ów.

Zgodnie z harmonogramem umowy zawartej 1 stycznia br. pomiędzy Telewizją Polską a Ministrem Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej wdrożenia w Polsce usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania, od 1 lipca br. komunikaty RSO będą się pojawiać we wszystkich kanałach Telewizji Polskiej dostępnych w MUX 3.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie multiplatformowa usługa informująca obywateli o lokalnych i ogólnopolskich zagrożeniach związanych z zagrożeniem życia lub mienia.

Dzięki RSO obywatele mogą w szybki i łatwy sposób dotrzeć do informacji o zagrożeniach dla życia, zdrowia oraz mienia, a także do porad, jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

Celem Systemu jest zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków

Komunikaty i ostrzeżenia w RSO rozpowszechniane są elektronicznie w wielu postaciach:

  • napisów DVB w programie TVP Regionalna, a od 1 lipca 2015 r. – we wszystkich programach w MUX 3,
  • telegazety skojarzonej z programami w MUX 3 poza TVP Info oraz TVP Rozrywka,
  • powiadomień aplikacji mobilnych dla telefonów komórkowych oraz tabletów dla systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone) również w trybie push,
  • informacji na Platformie Hybrydowej TVP,
  • krótkich wiadomości tekstowych (sms) na telefony komórkowe – od 1 lipca 2015 r.

Telewizja Polska jako partner Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój technologiczny usługi RSO realizuje ją od czerwca 2013 r., kiedy nastąpiło pilotażowe wdrożenie usługi w województwie lubuskim. Od 1 stycznia 2014 roku usługa RSO świadczona jest na terenie całego kraju.